Sayıştay raporundan: Sağlık Bakanlığı 5 kaçak sağlık tesisi çalıştırdı

Sayıştay’ın 2022 yılı Sağlık Bakanlığı denetim raporuna göre, bakanlık, ruhsatı olmayan 5 tane kaçak sağlık tesisi çalıştırdı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Sağlık Bakanlığı eliyle ruhsatsız hastane faaliyet gösteriyor. Diğer tarafta özel hastanelere ruhsat verilmediği için bir ruhsat pazarı oluşmuş durumda. Taksi plakası gibi ruhsat satılıyor. AKP iktidarının sorumsuzluğunun cezasını hastalarımız, dezavantajlı insanlarımız çekiyor” dedi.

Sayıştay’ın 2022 yılı Sağlık Bakanlığı denetim raporu yayımlandı. Raporda, Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatı olmayan yani kaçak 5 tane sağlık tesisi çalıştırdığı tespit edildi. Sayıştay’ın raporunda bu tespit, şöyle yer aldı:

“… açılış onay tarihi 2022 yılı ve öncesi olan Bakanlığa bağlı beş adet sağlık tesisi için ruhsat belgesi veya geçici ruhsat belgesi düzenlenmediği halde sağlık tesislerinin faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sağlık tesislerinden bazılarının ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru belgelerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne henüz ulaşmadığı, bazılarının ise ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru bilgi ve belgelerinde eksiklik olduğu anlaşılmıştır.”

CHP’li Sarı ise Sayıştay’ın bu tespitine ilişkin şunları söyledi:

“AKP iktidarının 2003’te başlatmış olduğu Sağlıkta Dönüşüm Projesi vatandaşlarımızın mağduriyetlerine sebep olmaktadır. 2022 içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın Sayıştay denetimlerinde beş tane hastanenin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu hastanelerin bazılarının hiç başvuru yapmadığı bazılarının belge eksiği olduğu ama beşinin de ruhsat almadan faaliyetlerine başladığı Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde ortaya çıkmış durumda. Bugün özel hastaneler üzerinden yürüyen sağlıktaki değişim ve dönüşüm politikası bir ticarete, bir ranta dönüşmüş vaziyette. Taksi plakası satar gibi hastane ruhsatı veya poliklinikler satılmakta. Bu acı bir tablo!

“Sağlıkta dönüşüm ranta dönüşüm oldu”

Sağlığın, sağlık hizmetinin, kamu hizmetinin, devlet hizmetinin ranta dönüştürülmüş olması vatandaşımıza yapılmış olan büyük bir ihanettir. Buradaki dönüşüm aslında ranta dönüşüm! Ticari metaya dönüşen sağlık politikası hastane ruhsatlarının satılması sonuç itibariyle de verilen hizmetin ne yazık ki kâr amacı güden, toplumsal temel kamusal hizmetlerden kopan bir dönüşüme değişime evrilmesine sebebiyet vermiştir. 2008’den itibaren bugüne kadar olan süreç içerisinde özel hastanelere ruhsat verilmezken Sağlık Bakanlığı’nın kendi hastanelerinin ruhsatsız bir şekilde çalıştığını görmekteyiz. Ne yazık ki denetimsiz programsız dönüşümün faturasını ağır bir şekilde halkımız ödemek zorunda kalmaktadır.”

Sarı, “Sağlık Bakanlığı eliyle ruhsatsız hastane faaliyet gösteriyor. Diğer tarafta özel hastanelere ruhsat verilmediği için bir ruhsat pazarı oluşmuş durumda. Taksi plakası gibi ruhsat satılıyor. AKP iktidarının sorumsuzluğunun cezasını hastalarımız, dezavantajlı insanlarımız çekiyor” dedi. (ANKA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir